max3d.pl logo max3d.pl / Bitwa 3D #15 / Niezrealizowane idee, pomysły, wynalazki

KMiklas: Retro Future

[PL]

Wizje przyszłości w latach 50-tych i 60-tych były godnymi podziwu wyobrażeniami futurystów o wyjątkowo rozległej wyobraźni. Domy przyszłości, przedmioty codziennego użytku, wszystko to miało być skomputeryzowane (a może raczej - "zrobotyzowane"). Niestety, jak dzisiaj widzimy, wizje te bardzo się różniły od obecnej rzeczywistości...

[ENG]

Visions of future in the 50's and 60's were ideas of futurists with extensively broad imagination which were worth admiration. Houses of the future, everyday objects, all were to be computerized (or rather - "robotised"). Unfortunately, as we see today, these visions are very different from the present reality .

snooo