max3d.pl logo max3d.pl / Bitwa 3D #15 / Niezrealizowane idee, pomysły, wynalazki

kubeczek77: Leonardo's tank

[PL]

Około roku 1494 Leonardo da Vinci przebywał na dworze Ludwika Sforzy, który finansował budowę jednej z jego machin wojennych, czołgu. Pojazd ze względu na ogromne koszty oraz zamieszanie panujące w tamtym okresie na Półwyspie Apenińskim będące wynikiem tzw. Wojen Włoskich nigdy jednak nie został ukończony. W 1499 roku Ludwik Sforza został zmuszony do ucieczki z kraju, a marzenie Leonarda o stworzeniu nowego rodzaju niepokonanej armii przepadło. Kto wie jak potoczyłaby się historia gdyby na wyposażeniu wojsk mediolańskich były maszyny zaprojektowane przez Leonarda.

[ENG]

In 1494 Leonardo Da Vinci was at Ludovico Sforza's court. Sforza was financing construction of his war machine, tank. Because of huge building costs and chaos on the Apennine Peninsula caused by Italian Wars, the proposal fell through. In 1499 Ludovico Sforza was forced to escape from Milan and the Leonardo's dream about creating new kind of invincible army has gone. Probably this invention could change the history, but it didn't.

snooo