max3d.pl logo max3d.pl / Bitwa 3D #15 / Niezrealizowane idee, pomysły, wynalazki

mpta: grasshopper 8505

[PL]

"Muzyka prawdziwych instrumentów, nawet jeśli używają ich maszyny." (Plakat z lewej jest autorstwa Michała Matoszko)

[ENG]

"The music of real instruments even if they are used by machines." (The poster on the left is by Michał Matoszko)

snooo