max3d.pl logo max3d.pl / Bitwa 3D #15 / Niezrealizowane idee, pomysły, wynalazki

soska: Nowa Generacja Klasy Robotniczej

[PL]

Pan Bronisław zawsze był człowiekiem wielkiego czynu. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to został honorowym prenumeratorem "Młodego technika" w jego światłej głowie rozwijała się myśl zbawieniu świata. Jako przodownik pracy i wielokrotny laureat konkursu "300% normy w produkcji buraków cukrowych" jego wiedza dalece wybiegała ponad standardy ówczesnej myśli rolniczej. Mało kto wie, że pytanie wielkiego wieszcza fantastyki społeczno gospodarczej "POMOŻECIE?" było kierowane do niego. Pomożemy! Pomożemy! - ze łzami w oczach pan Bronisław spojrzał w niebo. Niebo za którym jest kosmos. Kosmos - miejsce dla nowej generacji klasy robotniczej. praca pokaże ostatni etap przygotowania Pana Bronisława do wystrzelenia ciągnika pionowego startu jego własnej konstrukcji z całym zapleczem wspomagającym

[ENG]

Mr. Bronisław has always been a man of great action. Since the 50's of the last century, when he became the honorary subscriber of "Young Tech" periodical, an idea of salvation has been developing in his enlightened head. As he was a labour leader and multiple winner of the "300% standards in the production of sugar beet" contest, his knowledge went far beyond the standards of thought of then agricultural industry. Few people know that this great economic and social fantasy bard's question "Will you help?" was addressed to him. "Will help! Will help!" - Mr. Bronisław looked at the sky with tears in his eyes. The sky behind which is space. Space - a place for a new generation of working class. This work will show the final stage of preparation for the Mr. Bronislaw's own construction tractor's vertical shot off with all support facilities.

snooo