max3d.pl logo max3d.pl / Bitwa 3D #15 / Niezrealizowane idee, pomysły, wynalazki

ver-1: Watch apocalypse comfortable from above

[PL]

Bliżej nieokreślona przyszłość, naukowcy coraz częściej mówią jednogłośnie o zbliżającej się zagładzie, opinia publiczna jest zaniepokojona coraz częstszymi kataklizmami na wielka skale, pogarszanie klimatu widać gołym okiem, w ludziach rodzi się strach, w którym wielu widzi możliwość zarobku największego od dziesięcioleci. Powstaje spółka "New Horizons", w broszurach przekonują do zabezpieczenia się w razie apokalipsy, wykupując komfortowe miejsce, w specjalnie budowanych promach, ceny są astronomiczne, nikt tez nie zastanawia się gdzie pasażerowie mieliby się udać w razie zagłady Ziemi, ludzie jak dotąd nie skolonizowali żadnej planety, jednak chętnych nie brakuje, spółka zarabia krocie. Dwa lata później pierwszy okręt jest na ukończeniu, zarząd spółki bez zapowiedzi wypowiada umowy swoim klientom i ekspresowo, uwzględniając hiperinflacje zwraca wielokrotność wpłaconej sumy, po protestach gwarantuje też miejsca pracownikom, którzy pracują przy ukończeniu budowy, roszczenia i zamieszki nabierają na sile, wybucha anarchia, już nie ma wątpliwości że apokalipsa jest coraz bliżej...

[ENG]

Some unspecified future. Scientists are unanimously talking about the upcoming destruction, the public is concerned about the increasing incidence of large-scale disasters, you can see the deterioration of climate with the naked eye, fear is born in people, in which many see the opportunity to earn biggest amounts of money in several decades. "New Horizons" company is established, and in brochures it is persuading people to protect themselves in case of the Apocalypse by buying a comfortable place in specially-built ferries. Prices are astronomical, and no one wonders where the passengers would have to go in the event of destruction of the Earth, as people have not colonized any other planet yet, but there is no shortage of the willing, and the company earns treasure. Two years later when the first ship is almost completed, management of the company terminates the contracts without prior warning to its customers and and pays back multiple of the sum paid in express, taking hyperinflation into account. After protests it provides place aboard for employees who work at the completion of construction. Claims and unrest are becoming worse, anarchy is exploding, now there is no doubt that the apocalypse is getting closer and closer ...

snooo