Zobacz pełną wersję : Grafik 3D - Wirtualne Muzea MałopolskiWirtualneMuzeaMalopolski
01-09-17, 11:24
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko grafika 3D do pracy w zespole portalu Wirtualne Muzea Małopolski w związku z realizacją projektu „Wirtualna Małopolska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:


przetwarzanie materiału uzyskanego w procesie digitalizacji do postaci w pełny (kompletny) sposób odwzorowującej formę przestrzenną i kolorystykę digitalizowanych obiektów zabytkowych
tworzenie dwu- i trójwymiarowych publikacji internetowych
współtworzenie dodatkowych materiałów graficznych na potrzeby portalu Wirtualne Muzea Małopolski:

WMM: http://muzea.malopolska.pl/
Sketchfab: https://sketchfab.com/WirtualneMuzeaMalopolski
Oczekiwania:


wykształcenie wyższe techniczne i/lub z zakresu projektowania graficznego (preferowane kierunkowe: architektura, formy przemysłowe, konserwacja zabytków)
bardzo dobra znajomość tematyki tworzenia i edycji grafiki 3D w zakresie modelowania i retopologizacji, poparta portfolio
biegła znajomość programu Modo (preferowane), Blender lub 3ds Max
znajomość podstaw programu ZBrush lub Mudbox w zakresie manualnej, rzeźbiarskiej edycji siatek trójwymiarowych i tekstur
znajomość podstaw programu do obróbki grafiki rastrowej (Adobe Photoshop lub innego o podobnej funkcjonalności)
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
samodzielność, solidność, dokładność i elastyczność w organizowaniu czasu pracy
wyobraźnia przestrzenna, zmysł estetyczny i cierpliwość w odwzorowywaniu detali obiektów muzealnych
dyspozycyjność – gotowość do częstych wyjazdów (Małopolska)
wysoka kultura osobista


Mile widziane:


doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i przygotowywaniu wizualizacji


Prosimy o załączenie portfolio z pracami 3D.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i portfolio z pracami 3D w terminie do 15 września 2017 r. na adres: [email protected]
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 lipca 1943 nr 17c, 30-233 Kraków, w celu realizacji procesu rekrutacji i archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane zostały podane dobrowolnie.
Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.