Zobacz pełną wersję : Jak zapisać swój rendering/animację?Marcin
05-02-06, 13:42
Pytanie:

Wyrenderowalem swoją pracę, w jaki sposób ją zapisać ?

Odpowiedź:

Po renderingu w oknie Framebuffer kliknij na małą dyskietkę i zapisz prace,

Animację zapisujemy w inny sposób. W oknie dialogowym renderingu (skrót F10) zaznaczamy odpowiedni zakres klatek naszej animacji (przykładowo Range od 0 do 100 wyrenderuje nam wszystkie klatki animacji w tym zakresie).
Teraz wystarczy kliknąć na przycisk Files... w polu Render Output, zapisujemy plik w odpowiednim formacie (np. Avi, a zapisanie do formatu takiego jak Jpg spowoduje wyrenderowanie każdej klatki do osobnego pliku z przypisaną liczbą porządkową). Po wybraniu odpowiedniego formatu musimy sprecyzować kodek (tylko w przypadku formatów takich jak Avi). Po tym wystarczy kliknąć na Render i animacja bedzie zapisywana w czasie renderingu