Zobacz pełną wersję : [architektura] interpretacje prawnekuback
24-08-08, 11:54
Witam.
Słyszałem o różnych interpretacjach dotyczące warunków technicznych. W tym przypadku dotyczy to drzwi w ustępach ogólnodostępnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i zakładów pracy. Pytania mam dwa:
1. Czy drzwi w ustępie ogólnodostępnym, wewnętrzne prowadzące do wydzielonego ustępu D1 ( gdzie znajduje się nośnik) powinny mieć 80 czy 90 w świetle ościeżnicy? (§ 79, § 85)
2. Które drzwi powinny posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 (D1, D2, D3?). Czy drzwi zewnętrzne czy wewnętrzne czy może wszystkie w takich pomieszczeniach.
Załącznik, który pomoże w orientacji:

http://room13.republika.pl/drzwi.jpg


Pytanie bierze się stąd, że słyszałem dwie różne opinie osób opiniujących projekty. Jakie są Wasze doświadczenia?

pioootras
24-08-08, 20:48
ad.1 Warunki tech. mówią, że wszystkie drzwi w ustępach publicznych powinny mieć drzwi o szer. co najmniej 0,9m. Poza tym ustęp publiczny musi mieć kabiny ustępowe o wym. co najmniej 1,1m długości i 1m szer, więc nie ma problemu żeby zastosować drzwi o takiej szerokości.

ad.2 Otwory w drzwiach stosuje się aby zapewnić poprawne działanie wentylacji grawitacyjnej. Działa to tak, że powietrze z pomieszczeń z oknami (z mikrorozszczelnień lub nawiewników higrosterowalnych) wędruje poprzez otwory w drzwiach (lub podcięcie drzwi) do takich pomieszczeń jak łazienki (przedsionek, a później do kibelka) aby później przez kratkę wentylacyjną wydostać się na zewnątrz. Więc aby poprawnie wentylować ową łazienkę otwory te musisz zastosować w drzwiach D3 i D2, a w pomieszczeniu z kibelkiem i pisuarem musisz mieć kratkę wywiewną.

PS. ściana z drzwiami D2 musi być na pełną wysokość stąd otwory w tych drzwiach

kuback
25-08-08, 15:04
Dzięki za odpowiedź.

Mam jeszcze jedno zagadnienie do wyjaśnienia. Wiadomym jest, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą posiadać pomieszczenia doświetlone światłem dziennym w stosunku okien do posadzki 1:8.
Czy spotkaliście się w karierze zawodowej z przepisem następującym:

- stanowiska pracy nie mogą być usytuowane w odległości większej jak 1,5 wysokości nadproża okiennego do poziomu posadzki. Np. okno ma 2m wysokości, to stanowisko pracy nie może być dalej jak 3m. Spotkaliście się wogóle z takim przepisem, jeśli tak to proszę o podanie podstawy prawnej.

pioootras
25-08-08, 20:01
Taki przepis, o którym piszesz to raczej może się tyczyć określonego rodzaju pracy, np. przy jakichś maszynach precyzyjnych.
Ogólne przepisy co do miejsc pracy zawarte są w:
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

tutaj możesz sobie poczytać (jest tam punkt dotyczący oświetlenia miejsc pracy):
http://www.ciop.pl/8721.html

kuback
25-08-08, 22:36
"§ 26. 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie."

Czytałem już to i znałem. Jednak chodzi mi dokładnie o zapis który podałem powyżej. Spotkaliście się z tym może w Polskich Normach?

Youki-Pouki
13-09-08, 01:01
A czy czasem do kabiny nie mogą być 80-ki ?