zapraszam do licytacji:
https://allegro.pl/adobe-photoshop-c...509947889.html