Fakt. Można by to zaktualizować.
Dorze, dobrze. Popołudniu tu pogrzebie.