Jump to content
 • 0
n-pigeon

Szybkie odpowiedzi na proste pytania. Blender Q&A

Question

Jeśli masz pytanie lub drobny problem z migracją w związku z Blenderem, typu "gdzie podział się przycisk XYZ" i nie chcesz tworzyć z tego powodu nowego wątku, jest to miejsce dla ciebie ;)

Edited by n-pigeon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

dodaj Ambient Occlusion albo hemi, w rzeczywistości nigdy nie masz jednego źródła światła

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Hej,

 

taki nooberski problem.

Animowałem sobie i chciałem trochę zmodyfikować długość piosenki w audio i wtedy jakoś zniknęły mi wszystkie keye.. Animacja gra normalnie, tylko nie widać zapisanych klatek. Próbowałem alt+h, klikać na oślep itp. co się robi w takich przypadkach...

Jak to naprawić?

 

Edit: w NLA editor wyłączyłem tryb edycji.

Edited by michalo

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Witam, jest możliwość zaparentowania dwóch obiektów w animacji w wybranych klatkach?

Np. animacja trwa od 0 do 240 klatki i chciałbym by między 80 a 120 klatką, obiekty były powiązane ze sobą.

Pozdrawiam, K

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Łap

# ##### BEGIN GPL LICENSE BLOCK #####
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
#
# ##### END GPL LICENSE BLOCK #####

# 

bl_info = {
  "name": "Dynamic Parent",
  "author": "Roman Volodin, [email protected]",
  "version": (0, 50),
  "blender": (2, 72, 0),
  "location": "View3D > Tool Panel",
  "description": "Allows to create and disable an animated ChildOf constraint",
  "warning": "The addon still in progress! Be careful!",
  "wiki_url": "http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Animation/Dynamic_Parent",
  "tracker_url": "",
  "category": "Animation"}

import bpy
import mathutils

# dp_keyframe_insert_*** functions 
def dp_keyframe_insert_obj(obj):
  obj.keyframe_insert(data_path="location")
  if obj.rotation_mode == 'QUATERNION':
    obj.keyframe_insert(data_path="rotation_quaternion")
  elif obj.rotation_mode == 'AXIS_ANGLE':
    obj.keyframe_insert(data_path="rotation_axis_angle")
  else:
    obj.keyframe_insert(data_path="rotation_euler")
  obj.keyframe_insert(data_path="scale")

def dp_keyframe_insert_pbone(arm, pbone):
  arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].location')
  if pbone.rotation_mode == 'QUATERNION':
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].rotation_quaternion')
  elif pbone.rotation_mode == 'AXIS_ANGLE':
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].rotation_axis_angel')
  else:
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].rotation_euler')
  arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].scale') 

def dp_create_dynamic_parent_obj(op):
  obj = bpy.context.active_object
  scn = bpy.context.scene
  list_selected_obj = bpy.context.selected_objects

  if len(list_selected_obj) == 2:
    i = list_selected_obj.index(obj)
    list_selected_obj.pop(i)
    parent_obj = list_selected_obj[0]

    dp_keyframe_insert_obj(obj)
    bpy.ops.object.constraint_add_with_targets(type='CHILD_OF')
    last_constraint = obj.constraints[-1]

    if parent_obj.type == 'ARMATURE':
      last_constraint.subtarget = parent_obj.data.bones.active.name
      last_constraint.name = "DP_"+last_constraint.target.name+"."+last_constraint.subtarget
    else:
      last_constraint.name = "DP_"+last_constraint.target.name

    #bpy.ops.constraint.childof_set_inverse(constraint=""+last_constraint.name+"", owner='OBJECT')
    C = bpy.context.copy()
    C["constraint"] = last_constraint
    bpy.ops.constraint.childof_set_inverse(C, constraint=last_constraint.name, owner='OBJECT')

    current_frame = scn.frame_current
    scn.frame_current = current_frame-1
    obj.constraints[last_constraint.name].influence = 0
    obj.keyframe_insert(data_path='constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

    scn.frame_current = current_frame
    obj.constraints[last_constraint.name].influence = 1
    obj.keyframe_insert(data_path='constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

    for ob in list_selected_obj:
      ob.select = False

    obj.select = True
  else:
    op.report({'ERROR'}, "Two objects must be selected")

def dp_create_dynamic_parent_pbone(op):
  arm = bpy.context.active_object
  pbone = bpy.context.active_pose_bone
  scn = bpy.context.scene
  list_selected_obj = bpy.context.selected_objects

  if len(list_selected_obj) == 2 or len(list_selected_obj) == 1:
    if len(list_selected_obj) == 2:
      i = list_selected_obj.index(arm)
      list_selected_obj.pop(i)
      parent_obj = list_selected_obj[0]
      if parent_obj.type == 'ARMATURE':
        parent_obj_pbone = parent_obj.data.bones.active
    else:
      parent_obj = arm
      selected_bones = bpy.context.selected_pose_bones
      selected_bones.remove(pbone)
      parent_obj_pbone = selected_bones[0]

#    debuginfo = '''
#    DEBUG INFO:
#    obj = {}
#    pbone = {}
#    parent = {}
#    parent_bone = {}
#    '''
#    print(debuginfo.format(arm, pbone, parent_obj, parent_obj_pbone))

    dp_keyframe_insert_pbone(arm, pbone)
    bpy.ops.pose.constraint_add_with_targets(type='CHILD_OF')
    last_constraint = pbone.constraints[-1]

    if parent_obj.type == 'ARMATURE':
      last_constraint.subtarget = parent_obj_pbone.name
      last_constraint.name = "DP_"+last_constraint.target.name+"."+last_constraint.subtarget
    else:
      last_constraint.name = "DP_"+last_constraint.target.name

    #bpy.ops.constraint.childof_set_inverse(constraint=""+last_constraint.name+"", owner='BONE')
    C = bpy.context.copy()
    C["constraint"] = last_constraint
    bpy.ops.constraint.childof_set_inverse(C, constraint=last_constraint.name, owner='BONE')

    current_frame = scn.frame_current
    scn.frame_current = current_frame-1
    pbone.constraints[last_constraint.name].influence = 0
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

    scn.frame_current = current_frame
    pbone.constraints[last_constraint.name].influence = 1
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].constraints["'+last_constraint.name+'"].influence') 
  else:
    op.report({'ERROR'}, "Two objects must be selected")

def dp_disable_dynamic_parent_obj(op):
  obj = bpy.context.active_object
  scn = bpy.context.scene

  if len(obj.constraints) == 0:
    op.report({'ERROR'}, "Object has no constraint")
  else:
    last_constraint = obj.constraints[-1]

    if "DP_" in last_constraint.name:
      current_frame = scn.frame_current
      scn.frame_current = current_frame-1
      obj.constraints[last_constraint.name].influence = 1
      obj.keyframe_insert(data_path='constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

      scn.frame_current = current_frame
      obj.constraints[last_constraint.name].influence = 0
      obj.keyframe_insert(data_path='constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

      loc, rot, scale = obj.matrix_world.decompose()
      rot_euler = rot.to_euler()

      current_frame = scn.frame_current
      scn.frame_current = current_frame - 1
      dp_keyframe_insert_obj(obj)

      scn.frame_current = current_frame
      obj.location = loc
      obj.rotation_euler = rot_euler
      obj.scale = scale
      dp_keyframe_insert_obj(obj)
    else:
      op.report({'ERROR'}, "Object has no Dynamic Parent constraint")

def dp_disable_dynamic_parent_pbone(op):
  arm = bpy.context.active_object
  pbone = bpy.context.active_pose_bone
  scn = bpy.context.scene

  if len(pbone.constraints) == 0:
    op.report({'ERROR'}, "Bone has no constraint")
  else:
    last_constraint = pbone.constraints[-1]

    current_frame = scn.frame_current
    scn.frame_current = current_frame - 1
    pbone.constraints[last_constraint.name].influence = 1
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

    scn.frame_current = current_frame
    pbone.constraints[last_constraint.name].influence = 0
    arm.keyframe_insert(data_path='pose.bones["'+pbone.name+'"].constraints["'+last_constraint.name+'"].influence')

    final_matrix = pbone.matrix * arm.matrix_world

    current_frame = scn.frame_current
    scn.frame_current = current_frame - 1
    dp_keyframe_insert_pbone(arm, pbone)

    scn.frame_current = current_frame
    pbone.matrix = final_matrix
    dp_keyframe_insert_pbone(arm, pbone)

def dp_clear(obj, pbone):
  dp_curves = []
  dp_keys = []
  for fcurve in obj.animation_data.action.fcurves:
    if "constraints" in fcurve.data_path and "DP_" in fcurve.data_path:
      dp_curves.append(fcurve)

  for f in dp_curves:
    for key in f.keyframe_points:
      dp_keys.append(key.co[0])

  dp_keys = list(set(dp_keys))
  dp_keys.sort()

  for fcurve in obj.animation_data.action.fcurves[:]:
    # Removing constraints fcurves
    if fcurve.data_path.startswith("constraints") and "DP_" in fcurve.data_path:
      obj.animation_data.action.fcurves.remove(fcurve)
    # Removing keys for loc, rot, scale fcurves
    else:
      for frame in dp_keys:
        for key in fcurve.keyframe_points[:]:
          if key.co[0] == frame:
            fcurve.keyframe_points.remove(key)
      if not fcurve.keyframe_points:
        obj.animation_data.action.fcurves.remove(fcurve)


  # Removing constraints
  if pbone:
    obj = pbone
  for const in obj.constraints[:]:
    if const.name.startswith("DP_"):
      obj.constraints.remove(const)class DpCreateConstraint(bpy.types.Operator):
  """Create a new animated Child Of constraint"""
  bl_idname = "dp.create"
  bl_label = "Create Constraint"
  bl_options = {'REGISTER', 'UNDO'}

  def execute(self, context):
    obj = bpy.context.active_object

    if obj.type == 'ARMATURE':
      obj = bpy.context.active_pose_bone

      if len(obj.constraints) == 0:
        dp_create_dynamic_parent_pbone(self)
      else:
        if "DP_" in obj.constraints[-1].name and obj.constraints[-1].influence == 1:
          dp_disable_dynamic_parent_pbone(self)
        dp_create_dynamic_parent_pbone(self)
    else:    
      if len(obj.constraints) == 0:
        dp_create_dynamic_parent_obj(self)
      else:
        if "DP_" in obj.constraints[-1].name and obj.constraints[-1].influence == 1:
          dp_disable_dynamic_parent_obj(self)
        dp_create_dynamic_parent_obj(self)

    return {'FINISHED'}

class DpDisableConstraint(bpy.types.Operator):
  """Disable the current animated Child Of constraint"""
  bl_idname = "dp.disable"
  bl_label = "Disable Constraint"
  bl_options = {'REGISTER', 'UNDO'}

  def execute(self, context):
    obj = bpy.context.active_object
    if obj.type == 'ARMATURE':
      dp_disable_dynamic_parent_pbone(self)
    else:
      dp_disable_dynamic_parent_obj(self)
    return {'FINISHED'}

class DpClear(bpy.types.Operator):
  """Clear Dynamic Parent constraints"""
  bl_idname = "dp.clear"
  bl_label = "Clear Dynamic Parent"
  bl_options = {'REGISTER', 'UNDO'}

  def execute(self, context):
    pbone = None
    obj = bpy.context.active_object
    if obj.type == 'ARMATURE':
      pbone = bpy.context.active_pose_bone

    dp_clear(obj, pbone)

    return {'FINISHED'}

class DpBake(bpy.types.Operator):
  """Bake Dynamic Parent animation"""
  bl_idname = "dp.bake"
  bl_label = "Bake Dynamic Parent"
  bl_options = {'REGISTER', 'UNDO'}

  def execute(self, context):
    obj = bpy.context.active_object
    scn = bpy.context.scene

    if obj.type == 'ARMATURE':
      obj = bpy.context.active_pose_bone
      bpy.ops.nla.bake(frame_start=scn.frame_start, 
              frame_end=scn.frame_end, step=1, 
              only_selected=True, visual_keying=False,
              clear_constraints=False, clear_parents=False, 
              bake_types={'POSE'})
      # Removing constraints
      for const in obj.constraints[:]:
        if const.name.startswith("DP_"):
          obj.constraints.remove(const)
    else:
      bpy.ops.nla.bake(frame_start=scn.frame_start,
              frame_end=scn.frame_end, step=1, 
              only_selected=True, visual_keying=False,
              clear_constraints=False, clear_parents=False, 
              bake_types={'OBJECT'})
      # Removing constraints
      for const in obj.constraints[:]:
        if const.name.startswith("DP_"):
          obj.constraints.remove(const)

    return {'FINISHED'}

class DpClearMenu(bpy.types.Menu):
  """Clear or bake Dynamic Parent constraints"""
  bl_label = "Clear Dynamic Parent?"
  bl_idname = "dp.clear_menu"

  def draw(self, context):
    layout = self.layout
    layout.operator("dp.clear", text="Clear", icon="X")
    layout.operator("dp.bake", text="Bake and clear", icon="REC")

class DpUI(bpy.types.Panel):
  """User interface for Dynamic Parent addon"""
  bl_category = "Dynamic Parent"
  bl_label = "Dynamic Parent"
  bl_idname = "dp.ui"
  bl_space_type = "VIEW_3D"
  bl_region_type = "TOOLS"

  def draw(self, context):
    layout = self.layout
    col = layout.column(align=True)
    col.operator("dp.create", text="Create", icon="KEY_HLT")
    col.operator("dp.disable", text="Disable", icon="KEY_DEHLT")
    #col.operator("dp.clear", text="Clear", icon="X")
    #col.operator("wm.call_menu", text="Clear", icon="RIGHTARROW_THIN").name="dp.clear_menu"
    col.menu("dp.clear_menu", text="Clear")

def register():
  bpy.utils.register_class(DpCreateConstraint)
  bpy.utils.register_class(DpDisableConstraint)
  bpy.utils.register_class(DpClear)
  bpy.utils.register_class(DpBake)
  bpy.utils.register_class(DpClearMenu)
  bpy.utils.register_class(DpUI)

  pass 

def unregister():
  bpy.utils.unregister_class(DpCreateConstraint)
  bpy.utils.unregister_class(DpDisableConstraint)
  bpy.utils.unregister_class(DpClear)
  bpy.utils.unregister_class(DpBake)
  bpy.utils.unregister_class(DpClearMenu)
  bpy.utils.unregister_class(DpUI)

  pass 

if __name__ == "__main__": 
  register()

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Notatnik. Zapisz jako plik z rozszerzeniem .py i wrzucasz do folderu \blender\2.77\scripts\addons

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

lepiej zainstaluj przez add-ons ->> install from file, bo i tak tam będziesz musiał aktywować skrypt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Pomóżcie plax. Jak włączyć taką opcję, żeby pokazywało mi parametry obiektu takie jak długości boków, powierzchnia płaszczyzn? wiem, ze gdzieś to jest - widziałem kiedyś na jakimś tutku. - teraz potrzebuje i nie mogę tego znaleźć. Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Odpalony Edit mode. N-properties -> Mesh display i tam opcje pod Edge Info i Face Info. Musisz mieć oczywiście zaznaczone elementy siatki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Być może powinienem zadać to pytanie w całkiem innym dziale ( jesli tak -to z góry przepraszam ) ale

ostatnio doznałem niemałego szoku, kiedy w firmie mi powiedzieli, żebym nie instalował Blendera ani żadnego darmowego softu, bo potem urząd skarbowy robi problemy. Jak to mi zostało wyjaśnione wielkość podatku uzależniona jest od wielkości zarobku , a ten znów się szacuje na podstawie kwoty wydanej na oprogramowanie….A skoro Blender jest darmowy , nie da się ustalić zarobku wystukanego na tym sofcie i potem cyrki z urzędem skarbowym…

Co prawda używają tam Inscape -także darmowy, ale dostali go w komplecie z jakimś zakupionym urządzeniem ( chyba Laser-coś pokroju CNC)…więc tutaj z ustaleniem wygenerowanego zarobku i podatkiem nie będzie problemu, bo określi się go na podstawie ceny tego lasera...Paranoja…nie sądziłem że firmy w Polsce mają aż tak pod górkę…Jak obejść te absurdalne przepisy ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Być może powinienem zadać to pytanie w całkiem innym dziale ( jesli tak -to z góry przepraszam ) ale

ostatnio doznałem niemałego szoku, kiedy w firmie mi powiedzieli, żebym nie instalował Blendera ani żadnego darmowego softu, bo potem urząd skarbowy robi problemy. Jak to mi zostało wyjaśnione wielkość podatku uzależniona jest od wielkości zarobku , a ten znów się szacuje na podstawie kwoty wydanej na oprogramowanie….A skoro Blender jest darmowy , nie da się ustalić zarobku wystukanego na tym sofcie i potem cyrki z urzędem skarbowym…

Co prawda używają tam Inscape -także darmowy, ale dostali go w komplecie z jakimś zakupionym urządzeniem ( chyba Laser-coś pokroju CNC)…więc tutaj z ustaleniem wygenerowanego zarobku i podatkiem nie będzie problemu, bo określi się go na podstawie ceny tego lasera...Paranoja…nie sądziłem że firmy w Polsce mają aż tak pod górkę…Jak obejść te absurdalne przepisy ?

 

mnie to śmierdzi jakimś bullshitem to jest tak absurdalne że.. mają jakieś konkretne przepisy pod to? paragrafy czy coś..? jakoś istnieje pierdyliard studiów z softem opensource i nie ma takiego problemu.. myślę że oni coś kombinują mają jakoś dziwnie chowane taxy, maskowane. czy bóg wie co.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Mam pewnie dość banalne pytanie; po kilkunastu godzinach renderingu i podrasowaniu obrazka w Node Editorze postanowiłem zapisać wszystkie warstwy w postaci pliku. Pomijając fakt, że mogę zrobić to ręcznie dla każdego wykorzystanego przeze mnie passu, czy istnieje możliwość zapisu obrazka w postaci .exr'a ? W nodach nie miałem File Outputu i jego podpinanie teraz, po zakończeniu renderu, nie przynosi rezultatu (po przeliczeniu Compositu nie są generowane żadne pliki). Czy muszę ustawić nody ponownie i dopiero wówczas znowu włączyć render, czy też na obecnym etapie jestem w stanie zapisać warstwy do pliku?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

tam gdzie mozesz patrzeć obrazki wybierasz render result.. composed. i spróbuj zapistać do exr.. ale chyba będzie sklejone all niestety. exr z passami to chyba tylko przez output.. ale... zrób tak zapisz wszystkie passy ręcznie do EXR. i potem wczytaj je wszystkie w compozytorze i F12 i będziesz miał :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Każdy pass jako jeden plik? Zdaję sobie sprawę, że się da, ale czy można to jeszcze zapisać w postaci jednego .exr'a?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

można. przez file output i multilayer EXR. aczkolwiek jeśli to still to polecam jednak 1 plik 1 pass. bo multilayer to jest troche szara strefa niektore programy czytaja inne nie. róznie bywa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Hmmm, ale File Output jako node? Nie generuje mi żadnego pliku i obawiam się, że wymagałoby to ponownego przerenderowania sceny. Ręczny zapis jako .exr też nie tworzy pliku z passami.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Ręczny zapis jako .exr też nie tworzy pliku z passami.
Pytanie w czym go otwierasz. W innej instancji blendera? Adobe np nie wspiera Multilayer EXR, trzeba się posiłkować pluginami.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Hmmm, ale File Output jako node? Nie generuje mi żadnego pliku i obawiam się, że wymagałoby to ponownego przerenderowania sceny. Ręczny zapis jako .exr też nie tworzy pliku z passami.

 

dlatego zapisz pasy do EXR. poszczegolnych i potem je wczytaj i po prostu przerenderuj sam kompozytor tzn przeklej całe compo do nowego blenda etc. i daj output do multilayer exr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

cześć, próbuje zrobić efekt meksykańskiej fali. Zamiast ludzi animuje w rotacji sześcian. Chciałbym żeby w momencie najechania okręgu sześcian obracał się o 90* i po odjechaniu wracał do pierwotnie formy(rotacja 0) miej więcej przedstawiłem to na http://imgur.com/a/y3hJS

 

udał mi się zrobić animacje prostym driverem ale nie potrafię zablokować animacji tylko do 90*

uQbNGkb.jpg

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4261448/rotacja.blend

 

Jak by ktoś miał jakiś pomysł, ew jakie hasła googlować to byłbym bardzo wdzięczny.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We are using cookies. Read about our Privacy Policy