Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/14/2012 in all areas

  1. 1 point
    W maxie jest też swiftloop. - Z przytrzymanym shiftem zachowana jest krzywizna. Nie jestem pewien, ale bodajże "Nex" od Draster, lub Diamant tool ma taki ficzer. - To odnośnie mayki.
  2. 1 point
    w katalogu z blenderem (ewentualnie w ~/.blender/) masz katalog 2.62 w nim scripts/addons a w nich różne pliczki np space_view3d_spacebar_menu.py jeśli wpiszesz w konsoli pythona w blenderze bpy.ops.wm.addon_enable(module="space_view3d_spacebar_menu") powinien napisać {FINISHED}, to znaczy że się uruchomił. możesz uruchomić kilka wywołując kolejne za pomocą tej komendy z inną nazwą, potem ctrl+U i będą się otwierać z blenderem
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00


×
×
  • Create New...

Important Information

We are using cookies. Read about our Privacy Policy