Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/29/2016 in all areas

  1. 1 point
    Nie wypada się samoreklamować ale ponad rok temu popełniłem tutorial o Coronie i Blenderze: http://www.chocofur.com/1-introduction.html Z bugów które znam to nowsze wersje Corony mają problem z odpaleniem renderu spod poziomu Blendera. Można to ominąć wpisując po prostu w konsoli windowsa: "C:\sciezka_do_Corony_Standalone\Corona_Release.exe C:\sciezka_do_projektu\Scene.scn" (bez cudzyslowiow). Plik Scene.scn generujemy z Blendera korzystając z addona Corona->Blender.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We are using cookies. Read about our Privacy Policy