Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/03/2017 in Posts

  1. 1 point
    Tomala: Owszem podatek jest pobierany, ale wyłącznie gdy model sprzeda się w USA. Jeżeli sprzeda się w innej części swiata, podatek należy odprowadzić w swoim kraju. Jeżeli tego nie zrobisz, zapewne w przyszłości skarbowka to znajdzie i zasadzi 70% podatku.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We are using cookies. Read about our Privacy Policy