Jump to content

Kupowanie procesorów na EBAY.com - pro


gonzooo
 Share

Recommended Posts

Witam,

 

 

od pewnego czasu œledze w¹tki w dziale Hardware.

 

 

Czyta³em, ¿e czêœc z Was kupuje procesory na eBayu. Ja myœle o kupnie Xeonów i chcia³em zapytac:

 

 

 

 

Jak wygl¹da kupno nowych procesorów na eBay (raczej z USA)?

 

 

- Czy przypadkiem "nasi" nie do³o¿¹ do tego c³a, VATu i czegoœ tam jeszcze?

- Jak wygl¹da sprawa faktury VAT? Dostanê tak¹?

- Co siê bardziej op³aca kupno nowych, czy u¿ywanych (w sensie kosztów)? - z Waszego doœwiadczenia. (s³ysza³em, ¿e u¿ywki s¹ przesy³ane czasami jako prezent).

- Czy warto kupic ES-ki (sample in¿ynierskie).

 

 

Chêtnie us³ysze Wasze porady w tym temacie.

 

 

Dziêkuje!

 

 

Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We are using cookies. Read about our Privacy Policy