Jump to content

[Renderowanie]Renderowanie z wiersza poleceń, duże rozdzielczości, wiele plików[Maya]


Destroyer

Recommended Posts

Renderowanie z wiersza poleceń przydaje się gdy chcemy wyrenderowac plakat.. na ścianę budynku :)

gdy mam texturę świata w skali 1:1 lub po prostu chcemy wyrenderować ciężką scen ;)

 

Przy renderowaniu z wiersza poleceń nie ma potrzeby aby maya była uruchomiona dzięki temu można zaoszczędzić, w zależności od sceny, kilkaset mega pamięci

 

Jeśli mimo to komputer nie daje rady, można pociąć render w drobne kawałeczki z którymi nie będzie miał problemu :)

 

z wiersza poleceń można też wyrenderować kilka stillów i kawałek lub całą animację z dowolnej kamery/kamer w dowolnych rodzielczościach i formatach plików a nawet można renderować kilka scen z zupełnie innych plików, wystarczy tylko dobrze wszystko skonfigurować włączyć render wyjechać na wakacje i po powrocie wszystkie rendery będą gotowe :D

Jeśli połączymy to z render layers i wieloma kamerami możemy za jednym zamachem zaplanować rendering wielu różnych ustawień materiałów, świateł, kamer itd wedle uznania, prawie nieograniczone możliwości ;)

 

Dodatkowym plusem renderowania z wiersza poleceń jest to że mimo iż nawet używa po 100% z każdego rdzenia to komputer wydaje się działać gładko i można bez problemu oglądać filmy, przeglądać forum lub robić porządki na dysku :) przy renderingu z Mayi wszystko przycina i nie jest przyjemnie wtedy korzystać z komputera.

 

 

---------

 

 

 

zaczynamy od uruchomienia wiersza poleceń można to zrobić na kilka sposobów:

 

- uruchamiając plik cmd znajdujący się w folderze C:\WINDOWS\system32

 

render1xf6.jpg

 

- lub naciskając kombinację [windows]+[r] i wpisując cmd

 

render2qb4.jpg

 

 

- ewentualne wybierając z menu start-> uruchom -> i wpisanie cmd

 

 

render3fg7.jpg

 

 

- start-> Programy-> wiersz polecenia

 

 

render4jk9.jpg

 

 

można też zrobić sobie skrót na pulpicie :D

 

 

render5tv6.jpg

 

 

pewnie jest jeszcze jakaś inna droga jest ale to musi wystarczyć :D

 

jeśli wszystko się udało naszym oczom powinno ukazać się piękne okno wiersza poleceń(comad line) ;P

 

 

render6ko9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC ;)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy poruszania się między katalogami:

 

litera dysku i dwukropek przenosi do tego dysku np k:

 

dir pokazuje zawartość dysku lub katalogu w którym się znajdujemy

 

cd (change directory) pozwala poruszać się pomiędzy katalogami. można od razu wpisać całą ścieżkę lub do każdego folderu wchodzić oddzielnie

np. cd Projects\Works\Fall\scenes

 

cd .. wychodzi wyżej w drzewie katalogów

cd ..\.. wychodzi wyżej o dwa poziomy w drzewie katalogów

cd \.. wychodzi do "gołego" dysku

 

i najważniejsze help :) pokazuje wszystkie dostępne polecenia

po wpisaniu help i nazwy polecenia wyświetla objaśnienie

 

helpfq9.jpg

 

 

 

 

Czas na renderowanie!

 

 

 

polecenie uruchamiające render zaskakująco brzmi render :)

 

ale oprócz samego render trzeba podać podstawowe informacje jak którą scenę ma renderować i za pomocą jakiego silnika, tu przydaje się polecenie:

Render -h - wyświetla wszystkie flagi jakich możemy użyć przy renderowaniu z wiersza poleceń

 

 

 

renderhelp1hy7.jpg

renderhelp2px8.jpg

renderhelp3nt5.jpg

 

 

----------------

 

 

usagexr0.jpg

usage2nq6.jpg

 

 

 

 

polecenia wpisujemy według schematu render [wszystkie flagi/opcje jakie nas interesują] nazwa_pliku_maya_ASCI_lub_binary.rozszerzenie

pomiędzy flagami a wartością musi być spacja, przy flagach wymagających argumentu tak/nie(boolen) używa się on; yes; true lub 1 dla TAK i off; no; false lub 0 da NIE, najłatwiej użyć liczb :P

 

wpisując:

Render animation_v05.ma - zrenderujemy scenę ale używając defautowego rendera mayi (maya software)

żeby używać mentalraya musimy dodać flagę która powie w jakim silniku chcemy renderować

 

-r mr lub -renderer mr

 

teraz nasze polecenie będzie wyglądać tak: Render -r mr animation_v05.ma

 

poleceniem render -listRenderers wyświetla się wszystkie dostępne rendery oraz jakimi skrótami się je przywołuje

 

 

---------------------------------------------

 

 

aby określić ilość rdzeni/procesorów które mają renderować

 

w maya software używamy:

 

-n 2 - renderuje dwoma rdzeniami w maya software

 

dla mentalraya

 

-rt 2 - renderuje dwoma rdzeniami w mentalray

 

jeśli ustawimu 0 render użyje wszystkich dostępnych rdzeni/procesorów

 

Render -r mr -rt 2 animation_v05.ma

 

 

---------------------------------------------

 

 

-cam określa którą kamerą renderujemy

-cam final - render z kamery final

 

Render -r mr -rt 2 -cam final animation_v05.ma

 

 

---------------------------------------------

 

 

aby wyrenderować animacje lub jej część używamy:

 

animah6.jpg

 

anim2gd9.jpg

 

 

 

-s (start frame) -poczatkowa klatka

-e (end frame) - koncowa klatka

-b (byFrame) - oznacza co którą kaltkę będziemy renderoać 1 oznaczą że renderują się wszystkie po kolei

-pad - ilośc liczb używanych do okreslenia klatki aminacj tzw. frame padding 4 daje 0001 dla pierszej i 0100 dla setnej, przy 1 piersza latka będzie miała tylko liczbę 1 a setna 100 może to utrudnić złożenie animacji w programie takim jak VirtualDub, Premeire etc.

 

Render -r mr -rt 2 -s 1 -e 200 -b 1 -pad 4 -cam final animation_v05.ma

 

aby wyrenderowac pojedyńczą klatkę zaczynamy i kończymy animacje w tej samej kaltce -s 40 -e 40 -b 1 i mamy stilla ;)

 

 

 

---------------------------------------------

 

 

imagepo6.jpg

 

 

 

-rd (renderDirectory)okresla do jakiego folderu zostaną zapisane wyrenderowane klatki np.

-rd K:\Projects\Works\Fall\images

 

-im (image)określa nazwę wyrenderowanego pliku/animacji np.

-im fall_shot_02

 

-of (outputFormat)określa format wyrenderowanego pliku np.

-of jpg

 

-fnc (File Name Convention)określa sposób w jaki są nazywane poszczególne klatki, podaje się odpowiedni numer opcji taki jak w Common Rnder Settings np.

-fnc 3 - bedzie odpowiadało name.#.ext

 

aby zmienić rozdzielczość używa się -x 640 -y 480 gdzie x to width/szerokość a y height/wysokośc renderu

 

Render -r mr -rt 2 -s 1 -e 200 -b 1 -pad 4 -cam final -x 640 -y 480 -rd K:\Projects\Works\Fall\images -im fall_shoot_02 -of jpg -fnc 3 animation_v05.ma

 

 

commonqz1.jpg

 

 

 

To mniej więcej wszystkie ważniejsze parametry które najczęściej są przydatne, oczywiście jeśli nie określimy jakiegoś to przy renderowaniu będzie użyty ten jaki jest w zapisanej scenie, jeśli nie jesteśmy pewni czy rozdzielczość format pliku jest odpowiedni możemy wejść do sceny wszystko usatalić tak jak trzeba i zrenderować lub użyć do tego odpowiedniej flagi szczególnie jest to poręczne kiedy scena otwiera i zapisuje się kilka minut, znacznie szybciej jest wtedy po prostu dopisać odpowiednią flagę

 

 

 

-----------------------------------

 

 

 

 

Renderowanie wielu plików

 

 

 

a teraz jak zrenderować za jednym zamachem kilka plików lub kilka różnych klatek w różnych rodzielczościach i formatach?

 

otwieramy jakiś edytor tekstów np. legendarny notatnik ;) i wpisujemy po kolei wszystko tak jak przy zwykłym renderze ale od razu wszystkie wersje jakie chcemy zrenderować każda instrukcja w osobnej linii

 

 

Render -r mr -rt 2 -s 1 -e 200 -b 1 -pad 4 -cam final -x 640 -y 480 -rd K:\Projects\Works\Fall\images -im fall_shot_01 -of jpg -fnc 3 animation_v01.ma

Render -r mr -rt 2 -s 1 -e 1 -b 1 -pad 4 -cam persp -x 800 -y 600 -rd K:\Projects\Works\Fall\images -im persp_prev -of tga -fnc 3 animation_v01.ma

Render -r mr -rt 2 -s 1 -e 60 -b 1 -pad 4 -cam final -x 640 -y 480 -rd K:\Projects\Works\Fall\images -im fall_shot_02 -of jpg -fnc 3 animation_v02.ma

Render -r mr -rt 2 -s 12 -e 12 -b 1 -pad 4 -cam cam2 -x 1024 -y 468 -rd K:\Projects\Works\Fall\images -im hi_render -of tiff -fnc 3 fall.ma

 

 

teraz zapisujemy plik tekstowy z rozszerzeniem .bat ważne żeby nazwa pliku była inna niż "render" batch render tego nie lubi ;)

żeby uruchomić proces renderowania wszystkiego wystarczy kliknąć dwa razy na ikonkę jak na każdy inny program a batchrender zacznie działać

Aby zakończyć batch trzeba użyć kombinacji klawiszy Ctrl + C

 

 

 

 

 

Renderowanie w dużych rozdzielczościach

 

 

 

Jeśli render ma być w naprawdę dużej rozdzielczości i nie ma szans żeby komputer wyliczył cały za jednym razem nawet poprzez wiersz poleceń wtedy możemy podzielić finalny render na mniejsze części a po zrenderowaniu posklejać je w całość np. w photoshopie

 

i tu przychodzi nam z pomocą polecenie -reg

 

 

regof5.jpg

 

tu określamy odkąd do kąd ma się renderować w kolejności lewy brzeg, prawy dół i góra

 

poniżej schemat pokazuje jak się liczy regiony dla renderu 2000x2000, trzeba pamiętać że lewy dolnry róg jest punktem 00 nie jest to intuicyjne ale logiczne, można to porównać do texury w UV space

 

guidezh8.jpg

 

później robimy batch który za jednym zamachem policzy nam wszystkie regiony

 

render -r mr -rt 2 -x 2000 -y 2000 -reg 0 1000 1000 2000 -cam final -s 1 -e 1 -b 1 -pad 4 -im part1 -of tga -fnc 3 -rd c:\a L:\Projects\testy\scenes\ball.ma

render -r mr -rt 2 -x 2000 -y 2000 -reg 1000 2000 1000 2000 -cam final -s 1 -e 1 -b 1 -pad 4 -im part2 -of tga -fnc 3 -rd c:\a L:\Projects\testy\scenes\ball.ma

render -r mr -rt 2 -x 2000 -y 2000 -reg 0 1000 0 1000 -cam final -s 1 -e 1 -b 1 -pad 4 -im part3 -of tga -fnc 3 -rd c:\a L:\Projects\testy\scenes\ball.ma

render -r mr -rt 2 -x 2000 -y 2000 -reg 1000 2000 0 1000 -cam final -s 1 -e 1 -b 1 -pad 4 -im part4 -of tga -fnc 3 -rd c:\a L:\Projects\testy\scenes\ball.ma

 

 

 

przy czym przy renderowaniu regionami trzeba uważać na FG jeśli wyrenderujemy to tak jak jest teraz to poszczególne kawałki najprawdopodobniej nie będą do siebe pasować, żeby pasowały idealnie należy najpierw na niskich ustawieniach zrenderować sam FG a potem ustawić go na Freeze

najłatwiej i najszybciej będzie to zrobić renderując tylko w trybie FG, żeby go włączyć musimy otworzyć mentalray globals albo znajdziemy je w outlinerze albo szybciej z mela najlepiej zrobić sobie skrót na shelfie otwierający mental globals

 

select mentalrayGlobals;

openAEWindow;

 

i tu w render Mode wybieramy FG

 

 

fgnn9.jpg

 

 

później renderujemy regionami sklejamy i voila :)

 

 

 

---------

 

 

 

Dodatkowo renderując za pomocą mental raya warto przekonwertować textury do formatu .map, textury zajmują więcej na dysku ale dzięki temu nie są ładowane na raz do pamięci a tylko ta część która jest potrzebna do renderingu

 

polecenie konvertujące :

imf_copy -p

 

 

Łatwiej i szybciej jest użyć pliku .bat aby przekonvertował textury za nas, plik jest w załączniku a żeby go użyć wystarczy skopiować go do folderu z texturami np. source image, przeciągnąć i upuścić na niego texturę którąchcemy przekonwertować i już :)

 

 

Ale absolutną przyjemnością jest korzystanie ze skryptu Texture Tools (dzięki peteRlo!!)który niedość że potrafi przekonwertować textury na format .map to jeszcze automatycznie przypisuje je na miejsce starych a jeśli chcemy to w każdej chili przywróci oryginalne textury, a oprócz tego jeśli zechcemy zatroszczy się o gamme w texturach :) czego więcej chcieć :D

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec części pierwszej ostatniej ;)

 

 

 

 

------------------------ Moje Tutoriale ------------------------

 

 

.

Edited by Destroyer
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

DZIEKOWAC!! :P :D

 

czemu to nie jest w dziale maya ?

dobrze ze mi sie przypomnialo o renderingu z wiersza polecen bo komp mi masakrycznie zacina z poziomu majki, a mam animke do wyrenderowania z kilku kamer :D .

niech ktos to przeniesie i podwiesi zeby dla potomności bylo

Link to comment
Share on other sites

Wow.

Pod wrażeniem. Co prawda Mayi na oczy nie widziałem ale Wierzę w słuszność i praktyczność tego tutoriala.

Rep. dla ciebie.

 

ps. Ehh. You must spread some Reputation around before giving it to fikołek again.

Link to comment
Share on other sites

a ja mam pytanie. czy wpisywanie komend po kolei poza poczatkiem (render) i koncem(nazwa pliku ktory chcemy wyrenderowac) ma jakies znaczenie czy czy trzeba trzymac sie kolejnosci ?

 

i jak renderowac z kilku kamer jednoczesnie?

Link to comment
Share on other sites

Kolejnośc opcji jest dowolna.

 

Jeśli chodzi o kilka kamer, to możesz zrobić tak, jak fikołek napisał przy renderingu różnych plików - w pliku tekstowym zamieścić kilka poleceń, tyle że do jednego pliku, a jako opcje ustawić różne kamery i przedział klatek.

Link to comment
Share on other sites

Tomasz_87 nie :) powinno pokazywać progress jak przy normalnym renderingu w output window, też tak miałem czasem i do tej pory nie wiem dokładnie czemu ;/

spróbuj dać nazwę np test.bat zapisz ten plik do folderu ze scenami, albo na dysku c:/ i daj pełną ścieżkę do pliku ze sceną nie pamiętam jak dokładnie to rozwiązywałem ale w pewnym momencie zaczęło działać :)

Link to comment
Share on other sites

ok, wpisalem komende render i nazwe pliku i sie renderuje. problem w tym ze mimo tego ze renderuje z wiersza polecenia i tak obciąza masakrycznie kompa i wszystko sie tnie, redner trwa w sumie tak samo jak przy wlaczonej majce ...

w sumie scena nie jest masakrycznie rozbudowana, jedna postac, rigid body i pomieszczenie ktore tez nie jest urozmaicone. 3 swiatla i nadal tnie ... nie mam pojecia co jest (moze to moj komp ? :D ) 1,6 ghz turion bodajze i 512 ramu. moze problemem jest to ze to laptop ? :D

Link to comment
Share on other sites

Tu nie chodzi o to, by renderer nagle szybko zaczął liczyć, a podczas renderingu mógłbyś grać w gry.

 

Rzecz w tym, że przy takim renderingu Maya nie siedzi w pamięci, dzięki czemu więcej jej zostaje na rendering, a procesor się nie zajmuje Maya, tylko liczeniem.

Link to comment
Share on other sites

tak jak piotrek pisze to jest po to żeby udźwignąć sceny których normalnie komp nie daje rady, jak ostatnio np na poprzedniej bitwie majka po załadowaniu sceny z windowsem rzarła mi ponak 1,5 gb(ma 2 w systemie) i pod koniec to nawet małych regionów nie mogłem zrenderować w majce dla podglądu a z lini komend trzasnąłem render jakieś 2,5k a mógłbym jeszcze sporo wiekszy zrobić

 

a podczas renderingu komp mi nie zamulał tzn w gry grać nie mogłem;P ale filmy czy łażenie po dysku szły swobodnie

Link to comment
Share on other sites

hmmm, dziwna sprawa z tym ze tak sceny majki tną kompa ... czyli rozumiem ze nawet praca w majce bez samego renderingu w programie musial ci cięzko isc .

da sie to jakos zmienic? przyspieszyc ? musial bym miec pewnie niezly sprzet zeby wielkie sceny moc normalnie otworzyc pracowac na nich co ?

Link to comment
Share on other sites

Gdy prubuje takim sposobem renderowac to mi wyskakuje:

 

nazwa "render" nie jest rozpoznawalna jako polecenie zewnetrzne lub wewnetrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.

 

Ludzie why??

 

Meczylem sie nad animacja jakis rok;D I jak nie uzyje wiersza polecen to drugi rok mi zajmie renderowanie kazdej kamery z osobna;D

Link to comment
Share on other sites

pixelvision: da się to zrobić w maxie sam potrzebowałem to zrobiłem i jest dosyć podobnie co w majce, co prawda nie renderowałem wtedy vrayem ale nie powinno być problemu, max tylko inaczej dzieli obraz jeżeli chcemy wyrenderować go w kawałkach, da się renderować kawałkami i przez backburnera.

chwile temu to robiłem jeszcze na max 2009 to dokładnie nie pamiętam więc nie będę z pamięci leciał z opisem ale bankowo F1 i w helpie maxa wszystkie info znajdziesz

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We are using cookies. Read about our Privacy Policy